Archivo de la etiqueta: convenios

Presentada la prospección de empleo sobre sectores TIC y LOG en el área metropolitana de A Coruña

empleosticconcellonotCon una asistencia de aproximadamente 80 empresarios y empresarias del sector TIC y LOG del área metropolitana de A Coruña, se ha presentado, esta mañana, en el paraninfo de la Universidade da Coruña, la “Prospección de empleo sobre sectores TIC y LOG en el área metropolitana de A Coruña“. El evento ha estado presidido por el Sr. Rector D. Julio Abalde, por el Sr. Alcalde D. Xulio Ferreiro, y la mesa ha contado con la presencia de la Directora del Observatorio Ocupacional, la Profesora Doña María Jesús Freire Seoane, la representante de Fundación Mujeres Doña María José Ortega, y los representantes de las empresas PERMAR Sistemas de Almacenaje, D. José Manuel Rabuñal, y de ASUBIA S.L., Doña María Regueiro Portos.

El estudio sobre sectores generadores de empleo en el área metropolitana de A Coruña, elaborado por el Observatorio Ocupacional de la Universidade da Coruña, analizó a 600 empresas y arroja conclusiones tan reveladoras como que el 32% de empresas TIC demandan nuevos trabajadores, mientras que en el sector de la logística lo hace un 23%. Además, del estudio se desprende que a medio plazo el 57% de las empresas TIC y el 48% de las empresas logísticas necesitarán nueva mano de obra.

Durante el debate, la representante de ASUBÍA incidió en el hecho de que la igualdad en el sector TIC se debía de trabajar ya desde la etapa infantil. El representante de PERMAR ha puesto en valor la necesidad de mejorar las infraestructuras de conexión terrestre, ferroviaria y portuaria (contenerizadas) para conseguir impulsar no sólo al sector de logística sino a todo el tejido empresarial de la comarca.

Descargar el impacto en medios aquí y el informe completo aquí.

25 de abril: Presentación da “Prospección de emprego sobre sectores TIC e Loxística na área metropolitana da Coruña”

etiquetaO próximo día 25 de abril, no paraninfo da Universidade da Coruña, se presentará o informe sobre prospección de emprego, realizado no marco da colaboración co Concello de A Coruña definido polo convenio firmado en 2016.

A presentación contará coa asistencia do Sr. Reitor D. Julio Abalde, do Sr. Alcalde D. Xulio Ferreiro, do Concelleiro de Emprego D. Alberto Lema, e dunha numerosa representación de empresarios e empresarias dos sectores TIC e Loxística da área metropolitana de A Coruña.

O programa do acto é:

09:45. Presentación do acto a cargo do Alcalde e do Reitor
10:00. Presentación estudo Universidade da Coruña
10:30. Presentación estudo Fundación Mujeres
11:00. Debate
11:30. Café de traballo

O informe xa está dispoñible para descargar aquí.

Presentada a Cartografía Empresarial

1442844922329_640_480_U_3215e846d0e9e9b1f14f964ef0d8dc6eO concelleiro de Emprego e Economía Social, Alberto Lema, anunciou hoxe que o Goberno local pon á disposición de toda a cidadanía, a través da web municipal, o Mapa de Innovación dos Recursos Empresariais (MIRE) elaborado polo Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña. Esta ferramenta “de dinamización empresarial”, segundo cualificou Lema, servirá para obter unha cartografía da innovación empresarial na Coruña e a súa área metropolitana, “que dará visibilidade á estrutura produtiva da cidade e o seu entorno”.  O edil sinalou que o  MIRE “dará soporte ao actual Plan de Emprego”, e que poderá ser usado tanto polo propio empresariado da cidade así como por aquelas veciñas e veciños  que están en situación de busca ou mellora de emprego, xa que a cartografía “incorporarase ao servizo de asesoramento empresarial do Concello e dos servizos públicos da área metropolitana”.

Este mapa da innovación empresarial ofrece información de 5.489 compañías cun marcado carácter tecnolóxico tanto da Coruña como dos concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros e Sada. Así, esta aplicación, que tamén pode ser consultada dende dispositivos con sistema operativo Android, ofrece información xeolocalizada sobre a firma en cuestión, as persoas de contacto da mesma, a súa presenza en redes sociais, a súa situación actual e as súas perspectivas de futuro en canto a exportación e a importación, a súa actividade empresarial e o seu grao de innovación. “Cremos na necesidade de abrir á información á cidadanía, por iso facemos pública na nosa web este mapa da innovación, que vai dirixido tanto a empresariado, como a clientes, inversores potenciais, provedores, investigadores e demandantes de emprego. Ademais esta ferramenta viva, que se poderá actualizar no tempo, é unha fonte de información para a realización de estudos de mercado, e analizar as características do tecido empresarial da cidade e a área metropolitana, así coma o mercado existente e potencial da Coruña”, indicou Lema, que destacou que da mostra de 3.083 empresas radicadas no Concello que aparecen no MIRE, 2.231 teñen carácter de microempresas, 528 son de tamaño pequeno, 178 medianas e 41 grandes (estando 205 sen especificar).

A continuación se inclúe unha demo da utilización da aplicación:

Estudo sobre perspectivas empresariais en Ferrolterra

O estudo sobre perspectivaCES-GALICIAs empresariais en Ferrolterra, encargado polo Consello Económico e Social de Galicia ó Observatorio Ocupacional, e enmarcado no Convenio Marco firmado polas dúas institucións en 2015, comenzou o seu desenrolo técnico nas instalación situadas no Centro Universitario Riazor.

Con esta análise se obterán ferramentas útiles para realizar un diagnóstico preciso e actualizado da situación actual e das perspectivas de futuro das empresas localizadas nas comarcas de Ferrolterra.

 

Asinados convenios de Innovación + Cartografía

29mayoSala de prensa – Concello de A Coruña

O Concello de A Coruña e a Universidade da Coruña (UDC) asinaron onte dous convenios para impulsar a innovación no sector empresarial da cidade. Os acordos, suscritos polo alcalde, D. Carlos Negreira, e polo reitor D. Xosé Luis Armesto, suporán a posta en marcha, por parte do Observatorio Ocupacional da UDC, dun proxecto para fomentar a innovación nas empresas da cidade.

O primeiro dos acordos se traducirá nunha cartografía das empresas innovadoras de A Coruña e os polígonos situados na súa área de influencia. O alcalde destacou que o plan permitirá coñecer en detalle a situación de 2.500 firmas, incluíndo o seu grao de internacionalización e os productos e servizos que ofrecen.

O segundo acordo, anunciado xa hai uns meses, facilitará a inserción laboral dos novos titulados, que se integrarán nas empresas co obxectivo de facilitar a innovación e o desenrolo nos seus métodos de traballo.

Ambos acordos enmárcanse na liña de colaboración aberta entre ambas entidades dende o acordo marco que firmaron en 2013, e que posibilitou tamén a firma de outros convenios adicionais coa finalidade de mellorar os accesos ó campus universitario e poñer en marcha un programa de aloxamento compartido interxeracional.

Reunión de coordinación do CRAI 8

Rectorado /Sala de Prensa do Reitorado da UDC

As universidades españolas medirán co mesmo barómetro a inserción laboral dos seus titulados facendo unha ferramenta común de análise, segundo se puxo de manifesto esta mañá na reunión de traballo que representantes universitarios teñen na Universidade da Coruña.

Os datos de medición da empregabilidade dos universitarios son moi útiles á hora de adecuar a formación universitaria aos requirimentos das empresas, como se vén facendo na UDC desde o ano 2004 en que se puxo en marcha o Observatorio Ocupacional, así como para impartir a formación extraacadémica que se considere necesaria para que os estudantes teñan unha maior acollida no mercado laboral, como cursos de orientación laboral, de elaboración de curriculum vitae, de preparación de entrevistas, entre outros.

O reitor, Xosé Luís Armesto, recibiu esta mañá aos representantes universitarios, xunto coa vicerreitora de Estudantes, Deportes e Cultura, María José Martínez.O proxecto do barómetro común a todas as universidades españolas está promovido pola Cátedra Unesco de Política Universitaria que preside Francisco Michavila, e a Conferencia de Reitores das Universidades Españolas, CRUE, e co apoio da Fundación laCaixa.

Barómetro de economía del 2º semestre de 2013

04febFacultad de Ciencias Económicas – Universidade de Santiago de Compostela

El 69% de los economistas gallegos consideran que la escasez de crédito se ha convertido en el principal problema económico en Galicia. Este dato se desprende de los resultados del primer “Barómetro de Economía” realizado por el Consello Gallego de Economistas correspondiente al segundo semestre de 2013 y consistente en una encuesta semestral realizada a miembros de los cuatros colegios provinciales.

El Barómetro de Economía, promovido inicialmente por el Colegio de Economistas de A Coruña, inicia una nueva etapa vinculada al Consello Galego de Economistas, órgano que aglutina a los cuatro colegios provinciales, con el objeto de abordar la situación económica de toda Galicia.

Los datos extraídos del Barómetro del segundo semestre de 2013 han sido presentados esta mañana por el director de la publicación y vicedecano del Colegio de Economistas de A Coruña, Venancio Salcines, y por la directora del estudio, María Jesús Freire Seoane, profesora titular del departamento de Análisis Económico en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de A Coruña y Directora del Observatorio Ocupacional de la UDC. Al acto también asistió el vicepresidente del Consello y decano del Colegio de Economistas de A Coruña, Miguel Vázquez Taín, y el impulsor del Consello Galego de Economistas, Roberto Pereira.

Los responsables del informe solicitaron a los profesionales entrevistados que valorasen la situación económica gallega, provincial y española. La economía de A Coruña es la mejor valorada, por encima de la regional y nacional, con una calificación de 4,7, seguida de Galicia con un 4,5 y, por último, la española, con un 4,3. La provincia de Ourense es la peor valorada, con un 3,7, seguida por Lugo, con un 4,0. Pontevedra consigue la misma valoración que la economía española, un 4,3.

En relación al año anterior, el 50,91% de los economistas gallegos perciben que la situación económica en Galicia está “peor”. La percepción varía según la provincia. Así, el 59,70% de los encuestados de Lugo y el 52,50% de los de Ourense valoran más negativamente la evolución de la economía gallega, siendo los colegiados de A Coruña (48,21%) y los de Pontevedra (48,89%) los que tiene una valoración más favorable de la situación.

La percepción del contexto actual según el sector de ocupación de los profesionales entrevistados manifiesta que los que perciben como peor la situación actual de la economía gallega son los trabajadores de construcción, y de banca/seguros con el 54,84%% y 54,55%. Los que tienen la percepción más optimista son los trabajadores de industria (22,86%) y los de otros servicios (21,11%).

En el apartado de problemas actuales, el paro, el problema que se ha destacado como más importante a lo largo de los últimos barómetros publicados por el Colegio de Economistas de A Coruña, ha registrado un ligero descenso en el segundo semestre de 2013 (67%) y ha sido desbancado del primer puesto por la escasez de crédito (69%). En un segundo orden de magnitudes, la inadecuada dimensión de la estructura de las empresas gallegas (43%) y la debilidad en la demanda interna/externa (42%) son percibidas como muy importantes. Les sigue el déficit de infraestructuras y comunicaciones (24%) y los costes laborales (22%).

Entre las acciones más necesarias para el fomento del empleo, la mayoría de los encuestados reclama la exigencia de mejorar el sistema educativo (puntuando esta medida con un 8,30 sobre 10). También abogan por captar inversión extranjera (7,9 sobre 10); crear nuevos nichos de empleo (con una calificación de 7,7 sobre 10) y reactivar el sector agrario (6,8 sobre 10). La reactivación del sector de la construcción y el incremento del empleo público se perciben como medidas poco importantes.

El 16% de los economistas están a favor de la adquisición de Novagalicia Banco por Banesco

El último bloque del estudio recoge la opinión de los encuestados con respecto a temas relacionados con la actualidad. En esta ocasión se cuestionó la adquisición de Novagalicia Banco por Banesco; la situación del sector naval en Vigo tras la compra de Barreras por PEMEX; y la incidencia del peso del sector lácteo en la economía gallega.

El 16% de los encuestados afirma posicionarse a favor de la adquisición de Novagalicia Banco por Banesco. Tan sólo el 3,8% de economistas entrevistados considera que es una mala noticia para Galicia. La mayoría del sector mantiene una posición prudente respecto a esta operación financiera. El 58,65% indica que es pronto para valorar si está adquisición es buena para la economía gallega y el 21,80% opina que es irrelevante quién sea el comprador, lo único importante es que sea un agente activo en el mercado de crédito. Los economistas de A Coruña y Pontevedra son los que tienen la opinión más favorable respecto a este tema.

Con respecto a la compra de Astilleros Barreras por PEMEX, el 10,38% de los economistas gallegos tiene una visión positiva, el 62,80% son más cautos y opinan que podría provocar sinergias positivas, pero este hecho por sí solo no asegura la pervivencia del sector naval en la comarca viguesa y, por último, el 21,45% de encuestados piensa que el sector apenas se beneficiará de esta adquisición y que seguirá viviendo una profunda crisis.

Por último, el 33,16% de los encuestados indica que el sector lácteo puede convertirse en motor de crecimiento del campo gallego, mientras que el 59,89 expresan dudas sobre esta cuestión. La cifra más favorable se registra en la provincia de Lugo, en donde uno de cada dos economistas (47,76%) opina que el sector es fundamental para dinamizar el medio rural de Galicia.

Presentación del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios

2013_15dicFundación Gómez Pardo – Madrid

El Observatorio Ocupacional de la Universidade da Coruña ha sido seleccionado en base a su experiencia en el ámbito del estudio de inserción laboral de los graduados universitarios, como nodo de referencia para Galicia, Asturias y Cantabria, en el proyecto dirigido por la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria denominado Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios (http://oeeu.org/).

A la reunión fundacional asistieron, por parte de la Universidade da Coruña, la Vicerrectora de Estudiantes, Deportes y Cultura, Dña. María José Martínez López, y el Coordinador Técnico del Observatorio Ocupacional de la UDC, D. Carlos Pais Montes.

Las tareas asignadas son fundamentalmente de coordinación y recopilación de datos de inserción laboral de los graduados con el fin de elaborar un informe periódico que permita tener una visión unificada en términos de indicadores de la empleabilidad de los universitarios españoles.

El Observatorio Ocupacional en el proyecto “Coruña Futura”

2013_13sepSala de prensa – Fundación Emalcsa

El alcalde de A Coruña, D. Carlos Negreira, mantuvo el pasado miércoles, 10 de julio, un encuentro sectorial centrado en el emprendimiento empresarial y enmarcado dentro del proyecto Coruña Futura, cuyo anfitrión fué el Director Gerente de la Fundación Emalcsa, D. Manuel Aguilar.

El regidor estuvo acompañado por una representación municipal encabezada por los Tenientes de Alcalde Dña. María Luisa Cid y D. Martín Fernández Prado; por una delegación de la Universidad de A Coruña (Dña. María Jesús Freire Seoane, Directora del Observatorio Ocupacional; D. Xavier Alcalá, Jefe del Gabinete de Relaciones Científico-Tecnológicas) así como por varios empresarios innovadores: el director de estrategia y desarrollo de negocio de Telecom, D. Jacobo Penide; el socio fundador de IPGlobal, D: David Bello; los propietarios de la tienda Hiperbebé en A Coruña; D. Víctor García y Dña. Eva Amorín; el representante de Urban Square, D. Juan Míguez; el fundador de Echome, D. Julio Lema; el director general de Netbiblo, D. Carlos Iglesias; el creador de Appentra Automatic Software Acceleration, D. Manuel Arenaz; el técnico de empresas de la UDC, D. Javier Garrido; el responsable AllGenetics&Biology S.L, D. Joaquín Vierna; y el representante de Avansing SL, D. David Trillo.

Esta es solo la primera de las reuniones que se centrarán en los emprendedores. Uno de los objetivos de Coruña Futura es crear las condiciones necesarias para atraer y retener talento, formando un caldo de cultivo para el emprendimiento empresarial. Con este fin, se buscarán aliados tecnológicos, financieros, sociales, logísticos y de conocimiento, sobre todo en la universidad. El entorno del emprendimiento requiere también cuidar los niveles adecuados de calidad urbanística, cultural, educativa y profesional. Por ello, el proyecto “Coruña Futura dedicará varios encuentros a abordar los aspectos clave del emprendimiento empresarial.

De este modo, siguen abiertos los canales de colaboración de Coruña Futura, que permitirán perfilar un porvenir que convierta la ciudad herculina en un lugar atractivo para vivir y para invertir.

Este es el decimotercer encuentro sectorial, tras los mantenidos con representantes de las tecnologías de la información, de la creación digital y producción audiovisual, de la asistencia sanitaria, del comercio, la hostelería y el turismo, de la investigación en la UDC, del mar, del cuerpo consular, de la educación y de las entidades de acción social (a esta última área se le dedicaron tres reuniones distintas).

Se trata de citas de tienen carácter informal, no institucional ni representativo. Constituyen una antena o canal de captación de valoraciones cualitativas, complementario de otras reuniones con representantes institucionales que el gobierno local mantiene de manera regular. En los próximos meses se celebrarán nuevos encuentros con diferentes sectores clave en nuestra área urbana, como el deporte, empresas e industrias, cultura, entre otros.

Barometro de economía del 2º trimestre

2013_15julSala de prensa del Colegio de Economistas de A Coruña

El 51% de los economistas de A Coruña encuestados afirman que el crecimiento económico se aproxima o, al menos, de que los procesos de decrecimiento se han detenido. Este dato se desprende de los resultados del “Barómetro de Economía” correspondiente a los meses de abril a junio, la segunda oleada de este año.

Los resultados del segundo trimestre de 2013 han sido presentados esta mañana por el vicedecano de la entidad colegial, Venancio Salcines, y por la directora del estudio, María Jesús Freire Seoane, profesora titular del departamento de Análisis Económico en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de A Coruña.

Los responsables del informe solicitaron a los profesionales entrevistados que valorasen la situación económica coruñesa, gallega y española. Los resultados muestran una mejor percepción con respecto al barómetro anterior, así la economía provincial es la mejor valorada, por encima de la regional y nacional, con una calificación de 4,4, seguida de Galicia con un 4,09 y, por último, la española, con un 3,82. En relación con el mismo período del año pasado se percibe una mejoría en la percepción del 4,01% de los economistas coruñeses. El porcentaje de respuestas con la calificación de ‘peor’ confirma su tendencia descendiente y se sitúa en el 73,91%, lo que podría interpretarse como un cambio de tendencia.

La percepción del contexto actual según el sector de ocupación de los profesionales entrevistados manifiesta que los que perciben como peor la situación actual de la economía gallega son los trabajadores de Consultoría/Asesoría, y de Banca/Seguros con el 77,78% y 73,08%. Los que tienen la percepción más optimista son los trabajadores de “Banca, Seguros” (8,70% y los de Otros (5,88%). En general se observa una mejor percepción de la economía regional con respecto al año anterior en todos los sectores, excepto en la Industria, que baja del 1,82 al 1,73.

En el apartado de problemas actuales en la provincia de A Coruña, el paro sigue en cabeza como caso de mayor preocupación para los economistas (80%), seguido de la debilidad en la demanda interna/externa (69,30%) y la inadecuada dimensión de la estructura de las empresas gallegas (51,70%). El déficit de infraestructuras y comunicaciones, los costes laborales y el precio de los combustibles, son también percibidos como problemas importantes, pero ya a una mayor distancia, con 26,70%, 24% y 22,70%, respectivamente.

Entre las acciones más necesarias para el fomento del empleo, la gran parte de los encuestados reclama la exigencia de captar inversión extranjera (puntuando esta medida con un 8,30 sobre 10). También abogan por mejorar el sistema educativo (8,17 sobre 10) y crear nuevos nichos de empleo (con una calificación de 7,91 sobre 10). La reactivación de los sectores agrario y construcción, puntuado con un 6,83 y 4,88 respectivamente sobre el total, se adelanta al incremento del empleo público, que no se aprecia como medida estrictamente necesaria (un 3,76 sobre 10).

Más del 92% a favor de la fusión municipal

El último bloque del estudio recoge la opinión de los encuestados con respecto a temas relacionados con la actualidad. En esta ocasión se cuestionó la reforma del sistema de pensiones, la fusión de ayuntamientos y la percepción de mejoría en la economía española prevista por el Gobierno para 2014.

El 23,41% de los encuestados indica que el sistema de pensiones debe seguir igual, pero modificando la edad de jubilación y vinculando la revalorización a la solvencia del sistema. El 51,84% es más drástico respecto a la reforma y afirma la necesidad de transformar el sistema actual de solidaridad intergeneracional en otro vinculado a lo que cada uno haya aportado. Un 21,07% opina que no debería de modificarse ‘en absoluto’.

Con respecto a la fusión de municipios, el 92,67% de los encuestados afirma posicionarse a favor. El 73,67% indica que estas fusiones deben ser forzosas y estar promovidas por la Administración Pública, mientras que el 19 % precisan que deben ser siempre voluntarias.

Por último, el 48% de los economistas coruñeses indica que no es ‘nada obvio’ que hayamos llegado al final de la crisis. El porcentaje restante se divide entre los que apoyan el razonamiento de Mariano Rajoy, quien señala 2014 como el año del optimismo (10,33%) y los que se muestran más cautos y aseguran que hemos entrado en una fase de crecimiento plano, a la que no le ven el fin (40,67%), conformando un 51% de profesionales que perciben crecimiento económico.